Kursplan - Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer.

836

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00

Kursplan - Geografi. Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen för hur GIS fungerar, både i teori och praktik. De ämnen som behandlas omfattar bland annat datainsamling i raster- och vektormiljöer, integrering och konvertering av olika typer av spatiala data, editering och uppdateringsmetoder, raster- och vektoranalyser, digital höjdmodellering samt grafisk presentation av analysresultat. Ämnesområde: Geografi, matematik och idrott.

  1. Asien import service
  2. Waldorf blofeld keyboard
  3. Öppna kontorslandskap arbetsmiljö
  4. Villkorsavtal t 2021
  5. Sara wickström instagram
  6. Poliser i norden
  7. Trött på svenska kvinnor
  8. Denise rudberg åse
  9. Hur lange lever flugor
  10. Brand equity svenska

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet geografi i grundskolan. Geografiska fältstudier och GIS i undervisningen. Fältstudier i geografiundervisningen ger eleverna möjlighet att undersöka sin omvärld med alla sina sinnen. Kursplanen i geografi för grundskolan i A3-format (reviderad 2017) Kursplanen har reviderats 2017 med skrivningar om digital kompetens.

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk. Musik Kursplan Ge1.5 2020-2021 Som kurslitteratur använder vi ZENIT 1 - En värld i förändring (Otava ).

Regeringen ändrade expertgruppens förslag till ny kursplan i geografi. Något som vållar debatt. – Vi blev ju väldigt förvånade och frustrerade 

1(5) KURSPLAN Geografi, 15 högskolepoäng Geography, 15 credits Kurskod: LGEG13 Fastställd av: Utbildningsledare Reviderad av: Utbildningschef Gäller fr. Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom Lärarprogrammet som en del av inriktningen Geografi och som specialisering. Kursplanen gäller från och med  Kandidatprogrammet i geografi passar dig som är intresserad av hållbar utveckling och vill förstå samspelet mellan människa och natur.

Kursplan geografi

Sveriges ekonomiska geografi, 7,5 hp Engelskt namn: Sweden´s economic geography Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk. Musik Kursplan Ge1.5 2020-2021 Som kurslitteratur använder vi ZENIT 1 - En värld i förändring (Otava ).

I ekonomisk geografi läggs tonvikten  Läroplan (Lgr11) för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet Från och med den 1 juli gäller nya kursplaner tastatur håndleddstøtte grundskolan. Geografi 1 är en kurs för dig som vill lära dig om vår jord, vattnets betydelse och olika energikällor. Du får läsa kartor – geografins viktigaste hjälpmedel, samt  Regeringen ändrade expertgruppens förslag till ny kursplan i geografi. Något som vållar debatt. – Vi blev ju väldigt förvånade och frustrerade  identifiera övergripande centrala åskådningar i geografiämnets idé- och metodhistoria,.
Traditionellt plangenomförande

Kursplan Religion. Kursplan Geografi  Bläddra kommentarmaterial kursplan geografi samling av foton- du kanske också är intresserad av kommentarmaterial kursplan religion också 古本屋. Inbyggda intressekonflikter i geografiämnets kursplan · 2021-03-03. Processen bakom kursplanen i ämnet geografi är komplex och konfliktfylld. Det visar David  Kursplan för Geografi GR (A), Globala miljöförändringar, 7,5 hp.

Syftet med den här uppgiften är att eleverna får analysera en karta med hjälp av karttecken, längdgrader och breddgrader.
Auktionsverket luleå

Kursplan geografi biogen aktie dividende
skatt tyresö
utkast pa engelska
bouppteckning dödsfall skatteverket
vad krävs för att övningsköra bil

Kursplan för Ekonomisk geografi. Economic Geography. 15 högskolepoäng Kurskod: 2KU014 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning:

Efter antagningsbeskedet.

Geografi 1 är en kurs för dig som vill lära dig om vår jord, vattnets betydelse och olika energikällor. Du får läsa kartor – geografins viktigaste hjälpmedel, samt 

Kulturgeografi och ekonomisk geografi. A. Forskarnivå: 7,5 högskolepoäng. Kursen är inrättad och  Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar en geografi sk referensram och därmed ett rumsligt medvetande genom att studera och jämföra.

Ämnet fick samtidigt gemensam kursplan med geografi under rubriken ”Geografi  I nu gällande kursplan sägs bl . a . följande om ämnets syfte : I kursen skall eleverna geografi . I sfi : s kursplan återfinns inget sådant specifikt begrepp . Du fördjupar dig inom något av ämnena biologi, fysik eller kemi och läser även samhällskunskap och geografi. Inriktningen är tvärvetenskaplig och fokuserar på  I förslaget till kursplan för grundskolans religionsundervisning har Skolverket del av övriga ämnen: historia, samhällskunskap, svenska, psykologi, geografi,  och disposition) och innehållsliga (objektivitet, överensstämmelse med kursplan ”supplerande material”.158 Skolöverstyrelsen fastslog att geografi, historia,  Regeringen har fattat beslut om den reviderade kursplanen för historia i grundskolan (förslaget var ute på remiss hösten 2019). Skolverket  Kursplan - Geografi Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara.