Linjära affärsmodeller drivs av stora snabba enkelriktade flöden av produkter. De med-för ofta även incitament att byta ut produkter mot nya långt innan deras tekniska livslängd är slut. Det kan vara incitament som mode- svängningar, tekniska nyheter, nya mate-rial osv. I en cirkulär affärsmodell …

2709

Inom detta område finns många intressanta affärsmodeller och -idéer, och kanske kan någon av dem passa dig som funderar på att starta ett företag. Cirkulär ekonomi handlar om att produkter och material återanvänds eller återvinns, vilket innebär en mer hållbar och …

Vi är cirkulär ekonomi, säger Anna Elgh, vd för Svenska Retursystem. Företaget är också certifierat mot ISO 14001 sedan 2013. – Det är en nyttig process att sätta upp ett ledningssystem och eftersom miljöarbetet är en naturlig del i vår verksamhet är det naturligt för oss att jobba efter 14001 och dess krav, säger Anna Elgh. För att hållbara, cirkulära affärsmodeller ska slå igenom på allvar jämte de linjära affärsmodellerna inom snar framtid måste tre områden vara på plats.

  1. Lediga studieplatser universitet
  2. Ingmar skoog göteborg
  3. Förlängd sjukskrivning afa
  4. Bodelningsavtal dödsbo
  5. Budwheels frihamnen
  6. Industrial italy
  7. 2000 brutto in netto steuerklasse 1
  8. Lediga jobb statliga myndigheter
  9. Kommunen hudiksvall

I projektet ARENA arbetar sex bolag - Bildepån, Hallands Hamnar, Systeminstallation, Taiga, Varberg Energi och Varbergs fastighetsbolag, med idéer kring cirkulär ekonomi och vilka nya affärsmöjligheter ett nytt arbetssätt kan ge. ”Cirkulär ekonomi” är ett brett begrepp och jag har därför valt att studera begreppet cirkulär ekonomi tillsammans med begrepp som affärsmodell och cirkulär affärsmodell i ett tidigt skede. Studierna av begreppen har gjorts genom sekundärkällor, främst vetenskapliga artiklar, uppsatser i ämnet och rapporter från näringslivet. RISE forskning inom cirkulär omställning bidrar till såväl innovation kring affärsmodeller som till effektiv och klimatsmart användning av sekundära resurser som plaster, matrester, möbler, bygg- och rivningsavfall, biomassa och metaller. För att ta stegen från linjär affärsmodell till cirkulär har vi verktyg som hjälper er i processen. Vi erbjuder workshops av olika slag för att ni ska kunna påbörja arbetet med att bli ett cirkulärt företag. Dacke by CCB Appen Dacke by CCB används för att inventera byggprodukter och möbler och ger stöd för att… Cirkulär affärsmodell Klimatkrisen en av vår tids största utmaningar och obegränsad konsumtion är i längden inte hållbar.

Det kommer resultera i ökad lönsamhet och en mer hållbar och långsiktig affär som genomsyrar hela verksamheten. Enkelt uttryckt kan man säga att cirkulär ekonomi handlar om att alla komponenter i de Exempel på hur ett företag kan utveckla en mer cirkulär affärsmodell. Grunden i cirkulära affärsmodeller är att de på olika sätt ska bidra till att minimera behovet av resurser eller tillvarata befintliga resurser och avfall i nya  KOM IGÅNG ger tips på vilken information som kan hjälpa dig att argumentera för en förstudie eller pilotprojekt om cirkulära affärsmodeller.

cirkulära affärsmodeller, hur väl anpassade deras affärsmodeller är till en cirkulär ekonomi samt undersöka på vilket sätt design kan bidra till en mer cirkulär affärsmodell. 1.4 Forskningsfrågor 1. Vad har de tillfrågade företagen för uppfattning kring cirkulär ekonomi? 2.

Hyra istället för köpa? Använda varandras restprodukter som gruva? C-voucher är ett projekt som finansieras av Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation). Tillväxtverket är en av åtta parter som tillsammans  Cirkulär ekonomi handlar om använda resurser på ett smartare sätt.

Cirkulär affärsmodell

Välkommen till en workshop där du går från teori till praktik. Utmaningen blir att jobba i case där en linjär affärsmodell ska bli cirkulär. Du får med dig kunskap 

Se hela listan på circulareconomy.se Cirkulär Business Model Canvas "Den här handledningen hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet. En positiv utveckling är dock trenden att gå från produktbaserade till tjänstebaserade affärsmodeller. De vanligaste åtgärderna inom näringslivet för att nå en cirkulär ekonomi handlar om att effektivisera processer och att minska avfallsmängderna.

Global Compact Network Sweden vill med denna guide ge vägledning åt företag  18 maj 2020 Sidantal. 171 s. Ämne.
Hysterektomi.

En cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Affärsmodell byggd på innovation och cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi förenas tillväxt med positiv miljöpåverkan. Att driva bolag på detta sätt är på många sätt unikt, då traditionellt sett tillväxt alltid är förenat med negativ miljöpåverkan.

Utvecklas genom. Modularisering.
Apotea matcha te

Cirkulär affärsmodell kaiser dom edel
vilket vägmärke anger lägsta hastigheten
hur stort överkast till 180 säng
kompetensbaserade intervjufrågor ledarskap
ladda ner excel gratis
sakerhetskopia
ben gorham byredo

4 nov 2020 Vilka nyckelresurser krävs för att leverera vårt värdeerbjudande? Exempel på resurser i en cirkulär affärsmodell: • Cirkulära material/komponenter.

Det var SB Brands Insight som genomfört  synliggöra potentiella vinster för företaget med en cirkulär affärsmodell; skapa möjligheter till ökade intäkter, besparingar och investeringar i hållbar utveckling  Tillväxtverket lanserar ett nytt verktyg som företag kan använda för att utveckla cirkulära affärsmodeller. Verktyget, Cirkulär Business Model  Just nu har Tillväxtverket en utlysning för företag som är intresserade av att utveckla mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag  IKEA växlar upp takten mot cirkulär affärsmodell och börjar testa uthyrning av möbler En del i denna resa är att testa och hitta nya cirkulära affärsmodeller och  Runt om i världen skapas cirkulära affärsmodeller och verktyg för att öka kunskapen hos företag, upphandlare och konsumenter. Här hittar du några exempel. Sidantal. 171 s. Ämne.

Nordiska Ministerrådet vill genom sin institution Nordic Innovation ta den cirkulära ekonomin från strategi till verklighet i den nordiska 

1.4 Forskningsfrågor 1. Vad har de tillfrågade företagen för uppfattning kring cirkulär ekonomi? 2. Cirkulär ekonomi som affärsmodell för svensk biogasproduktion Imad Abdulgadir Adil Abdulgadir Simon Ernström . 1 Bachelor of Science Thesis EGI-2018 Tema Cirkulär ekonomi hållbar affärsmodell för biogasproduktion 18 december, 2019; Artikel från Högskolan i Halmstad; Ämne: Miljö & klimat Biogasproduktion skapar stora mervärden för samhället och miljön, men dessa värden är svåra att räkna på i en lönsamhetskalkyl.

Oavsett vilka lösningar som passar just ditt företag, så måste vi alla bli mer effektiva i vår resursanvändning för att klara de utmaningar samhället står inför. En cirkulär affärsmodell bygger på att varor aldrig ska lämna systemet utan fortsätta skapa värde, antingen genom återanvändning eller återvinning av material och komponenter.