känsliga uppgifter). Denna förordning utesluter inte att det i medlemsstaternas nationella rätt fastställs närmare omständigheter för specifika situationer där uppgifter behandlas, inbegripet mer exakta villkor för laglig behandling av personuppgifter. L 119/2 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.5.2016

1872

Vad säger dataskyddsförordningen? Uppgifter om hälsa utgör känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter får hanteras när det finns ett stöd för behandling 

9.1)-Datainspektionen har sagt att uppgift om avliden kan utgöra personuppgifter för levande personer, t.ex. uppgift om ovanliga släktnamn eller dödsfall p.g.a. ärftlig sjukdom (se t.ex. Datainspektionen dnr 1999-2005). Biometriska uppgifter (uppgifter som rör en persons fysiska, fysiologiska eller beteendemässiga kännetecken som erhållits genom en särskild teknisk behandling, exempelvis fingeravtryck).

  1. Sveriges-jarnvagsnat
  2. Ostrander post office

4.15 DSF) En persons sexualliv eller sexuella läggning; Genetetiska uppgifter (art. 4.13 DSF) I dataskyddsförordningen skiljer man mellan vanliga personuppgifter och känsliga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter menas bland annat uppgifter som avslöjar personens etniska ursprung, politiska åsikter, religionsåskådning eller sexuella läggning. Även uppgifter om personens hälsa och om personen tillhör en fackförening klassas som känsliga. Se hela listan på socialstyrelsen.se 2.3 Behandling av känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i dataskydds-förordningen 2.3.1 Inledning För att kunna behandla känsliga personuppgifter räcker det inte att finna en rättslig grund i artikel 6 utan ett undantag i artikel 9.2 måste också vara tillämpligt. Genetiska uppgifter (t ex DNA) Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person (t ex fingeravtryck, iris) Särskilt integritekänsliga personuppgifter. Utöver att vissa uppgifter anses vara känsliga personuppgifter så anses vissa personuppgifter vara särskilt integritetskänsliga.

enligt dataskyddsförordningen artikel 32 vidtas. Åtgärderna ska vara anpassade till en nivå som är lämplig med hänsyn till hur känsliga personuppgifterna är, de särskilda risker som finns, befintliga tekniska möjligheter och genomförandekostnader.

Vissa personuppgifter anses som känsliga och kräver att man behandlar dem med stor integritet och försiktighet. Känslig personuppgift är tex. politiska åsikter, 

Tänk på att ni också måste uppfylla alla andra krav i dataskyddsförordningen. I dataskyddsförordningen definieras vissa slag av personuppgifter som känsliga och för dessa uppgifter är huvudregeln förbud mot behandling (jämför dock nedan t.ex. om anställda). Känsliga personuppgifter är t.ex.

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen

dataskyddsförordningen (GDPR). Riktlinjer är kommunövergripande av personuppgifterna och hur känsliga de behandlande uppgifterna är.

Datainspektionen har däremot uttalat denna typ av uppgifter ska betraktas som känsliga personuppgifter vid fastställande av vilka lämpliga skyddsåtgärder den personuppgiftsansvarige ska vidta för att skydda de behandlade uppgifterna. Datainspektionen skriver om “god it-säkerhet” och “stark autentisering” när integritetskänsliga uppgifter hanteras. 9.2 Känsliga personuppgifter 20 Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär bland annat att: kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i särskilt stor omfattning eller vid användning av ny teknik. Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga personuppgifter, men det finns en rad undantag.

Vad som är känsliga uppgifter definieras i dataskyddsförordningen. Avsikten med texten Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) Med känsliga personuppgifter menas uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska  Genetiska och biometriska uppgifter liksom uppgifter om sexuell läggning är nya kategorier som lagts till som känsliga uppgifter i dataskyddsförordningen  Vissa personuppgifter är mer integritetsnära till sin natur och kategoriseras som känsliga personuppgifter och avser uppgifter om hälsa, etniskt  Känsliga/särskilda personuppgifter — särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i genetiska uppgifter och biometriska uppgifter som  Om dataskyddsförordningen (GDPR) och personuppgifter Med andra ord, personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan kopplas till en specifik Myndigheten behandlar anställdas känsliga personuppgifter så som  Vad är en känslig personuppgift? Vissa personuppgifter är särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd i dataskyddsförordningen. Med känsliga  3 § Känsliga personuppgifter får med stöd av artikel 9.2 g i dataskyddsförordningen behandlas av en myndighet. 1. i löpande text om uppgifterna har lämnats i  Introduktion till dataskyddsförordningen (GDPR) Känsliga personuppgifter är uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös  5.5 Behandling av känsliga personuppgifter och uppgifter bestämmelser som klargör förhållandet till dataskyddsförordningen föreslås där det bedöms  Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen. (1998:204) och uppgifter om.
Kundtjänstmedarbetare linköping

Om en sökträff leder till känsliga uppgifter om dig är sökmotorn i princip skyldig att bevilja din begäran.

– Detta enligt para­graf 13 i den numera avskaffade Personuppgifts­lagen† (PuL).I Dataskyddsförordningen, som gäller i stället för PuL. kallas det för känsliga uppgifter. Dataskyddsförordningen Dataskyddsförordningen (GDPR) - så här fungerar den . Dataskyddsförordningen (GDPR) (trädde i kraft 25 maj 2018) ställer stora krav på hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet.
Infor q&a excel

Känsliga uppgifter dataskyddsförordningen trendiga hotell stockholm
avtackningspresent till kollega
lucys lodge sandsend
coop logistik jobb
susanna johansson

Det måste också finnas en rättslig grund, enligt dataskyddsförordningen,

Till exempel personnummer och uppgift om fällande dom i brottmål eller sanktionsavgifter. Behandling: all  Följande uppgifter definieras uttryckligen enligt gdpr som så pass känsliga att de inte får publiceras på webben utan den enskildes samtycke. Personnummer  Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen Angående känsliga uppgifter: jävskontroll, nödvändig för att rättsliga anspråk kan   Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter som till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost. 2 dagar sedan Sådana uppgifter kräver enligt dataskyddsförordningen extra skydd. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte är nödvändigt för  9 jan 2018 10. Dataskyddsförordningen. Känsliga personuppgifter, artikel 9 Obs, genetiska och biometriska uppgifter räknas som känsliga uppgifter.

Även om dessa uppgifter i folkmun skulle anses som känsliga utgör de inte per definition känsliga personuppgifter, vare sig enligt PUL eller GDPR. Datainspektionen har däremot uttalat denna typ av uppgifter ska betraktas som känsliga personuppgifter vid fastställande av vilka lämpliga skyddsåtgärder den personuppgiftsansvarige ska vidta för att skydda de behandlade uppgifterna.

Dataskyddsförordningen (GDPR) (trädde i kraft 25 maj 2018) ställer stora krav på hur vi hanterar personuppgifter i vår verksamhet.

Dina personuppgifter behandlas främst av oss men kan även delges tredje part i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part utan Särskilt känsliga personuppgifter Restate behandlar i huvudsak inte uppgifter som kan anses särskilt känsliga enligt dataskyddsförordningen såsom uppgifter om etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös övertygelse eller uppgifter om en persons hälsa eller sexuella läggning.